EKO Waterkrip doserings tablette is vir inwendige en uitwendige parasiete. Die dosering se aktiewe bestandele word in die bloed van die diere opgeneem en maak die inwendige sowel as uitwendige parasiete dood.
Tuisblad  |  Wetlike Aspekte (Engels) © 2015 Ekobeheer - Alle Regte voorbehou Webwerf ontwikkel, gehuisves en onderhou deur : Biographix Web and Art
REG WET 101/1965  25  D Geregistreer by die Medisyne Raad onder Wet 101 van 65 as ‘n veedosering.
Lê Henne toetsresultate
Oor ‘n tydperk van 8 weke is lê henne behandel met ‘n chemiese doserings metode. Daar was twee groepe henne van 10 000 elk waarna oorgegaan is na Eko Waterdipdoseringstablette en die resultate oor ’n periode van 40 weke genoteer is. Chemiese doseringsgroep Week 1. 70 % 2. 69 % 3. 73 % 4. 78 % 5. 89 % 6. 63 % 7. 75 % 8. 77 % Totaal: 74,25 gemiddelle lê % vir eerste 8 weke sonder Eko tablette.   Begin met EKO TABLETTE doseer                                                       Week 9. 80 % Verbetering van 5% in lê % produksie in slegs sewe dae! 10. 83 % 11. 81 %        12. 85 % 13. 84 % 14. 85 % 15. 84 % Verbetering van 9% in eierproduksie! 16. 84 % 17. 82 % 18. 99 % 19. 86 % 20. 82 % 21. 83 % Verbetering van  10.36 % in eier produksie! 22. 82 % 23. 86 % 24. 85 % 25. 87 % 26. 86 % 27. 86 % 28. 84 % 29. 84 % 30. 84 % 31. 87 % 32. 91 % 33. 87 % 34. 88 % 35. 89 % 36. 90 % 37. 88 % 38. 90 % 39. 92 % 40. 90 % 41. 88 % BEGIN VAN PROEF  =  WEEK  1  : 74,25% EINDE VAN PROEF  =  WEEK  35 : 88,81% TOTALE EIER % VERBETERING : 14,56%
Resultate na 42 weke  L persentasie  verhoog na 89%
Doseringsmetode : pluimvee Voeg week 1 en 2,  40 EKO WATERKRIP DOSERINGS TABLETTE in die  medisyne tenk, vir 1 000 / 20 000 lê henne.  Van week 3 tot 42 : voeg 20 EKO tablette weekliks in die medisyne watertenk weekliks
Aantal lhenne  20 000 henne is in die proeftydperk  gebruik 1 Nr
WATERKRIP DOSERINGS TABLETTE